16. maj 2022

Få overblikket over dit IT-landskab med den rette monitoreringsservice

Er du driftsansvarlig for jeres IT-infrastruktur? Så har du måske oplevet at sidde med en overflod af systeminformation, der ikke altid er let at overskue. Her kan en monitoreringsservice heldigvis være et brugbart redskab, der skaber overblik over IT-landskabet og samtidig baner vejen for effektiv håndtering af tekniske udfordringer.

FORFATTER

Sebastian Schwarze

Senior Consultant

Hvilke systemer arbejder lige nu? Kan vores hardwareressourcer understøtte 10.000 kunder mere? Og hvorfor kan de ikke oprette ordrer i systemet nu, nede i salg? Som driftsansvarlig er der mange spørgsmål at forholde sig til, og du har formentlig erfaret, at det ikke altid er let at finde nok information til at besvare dem alle.

Når et system skal stille information til rådighed om sig selv, sker det typisk via to kanaler: gennem en logfil og gennem metrikker. Logfilen indeholder tekst, der bogfører systemets aktivitet, og metrikkerne er en samling af tal, der beskriver systemet over tid (antal igangværende processer, gennemsnitlige svartider, hukommelsesforbrug osv.). Hvis man kender sit system godt, og det ikke er for komplekst, vil det som regel være tilstrækkeligt at bruge disse konventionelle informationskilder til systemdiagnosticering.

Det samme er dog ikke tilfældet, hvis man sidder med en større infrastruktur, der indeholder mange forskellige systemer med hver deres sprog. Så bliver diagnosticering i infrastrukturen straks en mere uoverkommelig opgave.

Lyder det bekendt? Heldigvis er du ikke den eneste, der har skullet overskue en overflod af systeminformation, og der er udviklet flere gode løsninger til at håndtere, supplere, visualisere og overvåge systeminformation. Eksempler er open source-projekter som ELK (til log-aggregering) og Prometheus (til overvågning af applikationsmetrikker) eller en cloudbaseret, kommerciel totalløsning som Datadog.


Hvilke behov opfylder en monitoreringsservice?

Den rette monitoreringsservice kan, afhængigt af den funktionssæt, imødekomme en række væsentlige behov:

  • Den kan samle og aggregere de konventionelle informationskanaler fra mange systemer og fremstille dem på en ensartet måde. Ofte vil der være en visualisering af informationen, så man nemt kan få overblik over sine systemer.

  • Den kan lave helbredstjek på systemerne ved eksempelvis at udføre et API-kald, så man bliver advaret om problemer i god tid.

  • Hvis den er tilstrækkeligt sofistikeret, kan den spore, sammenkæde og sammenholde processer i flere forskellige systemer. Dette er særligt vigtigt, når man sidder med en fingrynet infrastruktur med mange små systemer og meget kommunikation mellem dem.

  • Den vil have et udvalg af mekanismer til at underrette de systemansvarlige, hvis et system opfører sig unormalt. Underretningen kan for eksempel være en mail ved systemfejl, et opkald ved et fejlslået helbredstjek eller en proces, der genstarter, hvis den har kørt usædvanligt længe.

Figur 1: Eksempel på Datadogs sammenkædning af processer i flere forskellige systemer.

Alt i alt er en monitoreringsservice et uundværligt redskab, hvis du sidder som driftansvarlig for en infrastruktur af en vis størrelse. Den kan skabe tryghed i et ellers uoverskueligt IT-landskab og bane vejen for hurtigt og effektiv håndtering af tekniske udfordringer.

En integrationsplatform muliggør smidig implementering af din monitoreringsservice

I en etableret og ufleksibel systemportefølje kan det være besværligt at integrere en udvalgt monitoreringsservice med hvert enkelt system. I stedet kan man få nogle af fordelene ved at implementere en integrationsplatform i sin infrastruktur og integrere denne med monitoreringsservicen. Med en integrationsplatform vil man typisk kunne overvåge trafikken i infrastrukturen, ligesom man kan udføre mere komplicerede helbredschecks på infrastrukturens systemer.


Brug for yderligere rådgivning?

Tøv ikke med at række ud til os. Vi er altid klar på en uforpligtende samtale om din virksomheds behov, og hvordan en monitoreringsserice kan bidrage til at optimere din forretning.

Du kan også læse mere om, hvad en integrationsplatform er, og hvad den kan gøre for en virksomheds IT-infrastruktur her: Sådan skaber du forretningsværdi med en microservice-baseret integrationsplatform