15. august 2022

Headless CMS: Hvad er det, og hvorfor er Contentful et af de førende på markedet?

I Novataris er vi stolte af, at vi har været Contentful-partnere siden 2020. Men hvad er Contentful og headless CMS? I denne artikel vil vi give et overblik over, hvad headless CMS er, hvorfor Contentful er et af de førende headless CMS-platforme på markedet, og hvilke forretningsfordele der kan være ved at skifte til headless CMS.

FORFATTER

Jacob Ringbo

Principal


Interessen for headless CMS vokser. I øjeblikket går mange med overvejelser om at skifte til headless CMS, og det er der en god grund til. Der kan nemlig være en del fordele at hente ved at skifte til headless CMS, men det kan være svært at få overblik over, hvordan det kan hjælpe ens forretning, og om det er noget, der er værd at investere i.


Hvad er et headless CMS?

Et headless CMS er et CMS, hvor præsentationslaget er fjernet. Det er med andre ord kun ansfarlig for at oprette, bevare og levere indhold, men det tager ikke stilling til, hvor eller hvordan indholdet skal vises. Da CMS og præsentationslaget er hårdt adskilt i headless CMS, skal man som bruger selv sørge for præsentationslaget. Derudover er CMS og præsentationslaget ikke koblet sammen teknologimæssigt, og det giver derfor mulighed for, samt opfordrer til, at du kan være fleksibel i din udviklingsproces og ved valg af arkitektur. Fordi præsentationslaget som udgangspunkt har en kortere levetid end indhold, vil et headless CMS samlet set forlænge levetiden af dine løsninger. Derudover vil det give fordele ved deployment - det bliver nemmere at lægge ting i produktion, da der er færre afhængigheder. Så når du ændrer på noget i dit indhold, forbliver det øvrige uændret. På den måde går man fra en monolitisk forankret arkitektur til en microservice inspireret tilgang.


Hvordan ser landskabet for CMS ud?

For bedre at kunne forklare hvad et headless CMS er, skal det sammenlignes med de andre typer af CMS og deres forskelligheder. Der er tre typer af CMS, vi har valgt at skelne imellem: traditionelt, decoupled, og headless.


I et traditionelt CMS er backend og frontend samlet i en pakkeløsning, hvor der er én kodebase, og hvor lagring af indhold i database og præsentationen af indhold hænger uløseligt sammen. Disse løsninger er primært rettet mod at vise indhold på én kanal, i browseren.


Ligesom traditionelt CMS består et decoupled CMS af både frontend og backend, og det har derfor et prædefineret præsentationslag. Et decoupled CMS er et traditionelt CMS, der er tilpasset til at være headless. Når et decoupled CMS kan tilbyde et headless API, er det fordi, de har indskudt en API-del i backend. Men det er ikke altid, at backend og API-delen kommunikere godt med hinanden, eller at backend kan levere det indhold API-delen skal bruge. Derfor løser det ikke det underliggende problem; at strukturere indhold på en måde, hvor det kan genbruges på tværs af kanaler og platforme.


Fordi et headless CMS ikke har et præsentationslag, har det en "API-first" tilgang til at levere indhold der, hvor det er muligt at have applikationer på tværs af systemer. Det er en naturlig evolution i CMS med et bedre API og design, fordi det er en primærfunktion at gøre CMS'et headless og ikke en eftertanke.

Hvad er Contentful?

Contentful er et cloud-baseret headless CMS, og er en af de førende og mest refererede headless CMS-platforme på markedet. Contentful er et ungt og fremtidssikret CMS med en moderne underliggende arkitektur, som ofte tilføjer nye features. En af grundende til at Contentful er et stærkt headless CMS, er dets store fleksibilitet. Contentful er særlig fokuseret på at strukturere deres indhold samt udstille stærke API'er med et dertilhørende stort udvalg af SDK'er (software development kit), som er værktøjer, de bruger til at facilitere integrationen med en given service. Dette medfører en nem integration med andre teknologier og løsninger. Derudover er der rig mulighed for at udvide Contentful med en tilpasset funktionalitet. Du er ikke nødsaget til at tilvælge andre services, og dermed andre steder at lagre dit indhold, hvis den nuværende datamodel ikke passer til dine behov. En anden årsag til at Contentful er et stærkt headless CMS, er dets store community. Det driver nye features samt bidrager til en uvurderlig vidensdeling og udvikling af custom apps til andre services, der nemt kan installeres og integreres i din organisation.Forretningsfordele - hvad kan opnås ved at skifte til et headless CMS?

Nemt at levere indhold til flere kanaler (omnichannel):

Et headless CMS er bygget til at levere indhold til mange kanaler. Det har gode og fleksible API'er, der er meget nemme at hente indhold fra på alle typer af kanaler. Om det er web, retail, apps, smartwatches eller noget helt andet har ingen betydning. Det gælder også hvilken teknologi, der benyttes på de forskellige kanaler, da det kan benyttes til alle webteknologier. Headless CMS er lavet til at spille sammen med alle, så du bestemmer selv, hvordan du vil bruge det.

Nemt at genbruge indhold:

Et headless CMS vil normalt strukturere sit indhold på en måde, der gør det nemt at genbruge. Det vil sige, at dit indhold ikke indeholder elementer, der er specifikke til en bestemt kanal eller platform. Dette er modsat traditionelle CMS'er, hvor det ofte er antaget, at den kanal, indholdet skal leveres på, er web. Derfor kan der være en HTML kode i indholdet, eller det kan være struktrureret efter en URL-struktur. Men dette fungerer ikke nødvendigvis i en app, på en telefon eller på et ur. I et headless CMS vil strukturen blive produceret efter indholdet i backend og ikke ud fra præsentationslaget. På den måde vil indholdet holde i længere tid og bruges på alle kanaler.

Et headless CMS vil også opfordre redaktører til, at indhold laves i så små klumper som muligt. Dette står i kontrast til mange af de traditionelle CMS'er, hvor indhold ofte laves i meget store klumper. Når indhold er lavet i små klumper, er det meget nemmere at genbruge hver enkelt klump på tværs af sider og sammensætte det på nye måder. Det gør det også nemmere at vedligeholde indholdet, da man slipper for duplikeret indhold. I stedet kan man opdatere sine små klumper af indhold centralt, og det vil automatisk blive opdateret alle de steder, hvor det bliver vist.

Øget fleksibilitet i din IT-arkitektur:

Da headless CMS ikke dikterer hvilken frontend, du skal bruge, kan du selv bestemme, hvilke teknologier du vil benytte. Denne frihed kan du bruge til selv at sammensætte din arkitektur på en måde, der passer til din forretning, og som effektivt løser de behov, din organisation har. Det betyder også, at du selv har et større ansvar for din IT-arkitektur, og for at den er optimeret, hvilket godt kan kræve en større teknisk viden.


Brug for mere information?

Tøv ikke med at række ud til os. Vi er altid klar på en uforpligtende samtale om din virksomheds behov, og hvordan et headless CMS og Contentful kan bidrage til din forretning. Du kan kontakte os her.