Case

Homemate

Cloudbaseret rapporteringsplatform sikrer Homemates fremtidige vækst

Cloudbaseret rapporteringsplatform bygget på Azure og Power BI

LØSNINGEN

Cloud-løsning

Finansiel rapportering

Dataindsigt

Skalérbarhed

Azure SQL Database

Homemate sikrer fremtidig vækst og et solidt beslutningsgrundlag gennem en tilpasset samt skalérbar cloudbaseret platform, som giver konstant dataindsigt i realtid.

Novataris har leveret en skalérbar cloudbaseret platform, der samler data ét sted i realtid og som giver fantastiske visuelle rapporteringer. Der var fra start et prioriteret fokus på detaljer såvel som agil og fleksibel udvikling med klar og åben kommunikation, der har resulteret i en omfattende løsning, som Homemate kan bruge mange år i fremtiden.

Homemates nye rapporteringsplatform giver dem en række forretningsfordele:

Ved at kombinere forskellige datakilder sikres der let adgang til data, grundet en forbedret informationsbredde. Det giver mulighed for bedre og dybere performanceanalyser baseret på et utal af metrikker (butikker, produkter, osv.).

Løsningen er fuldt skalerbar, hvilket giver mulighed for at udvikle og imødekomme de behov, som deres stadigt voksende virksomhed har. Løsningen sikrer desuden Homemate en banebrydende platform, som forbliver solid og responsiv gennem hele forretningens livscyklus.

Homemate kan nu udnytte deres ressourcer mere effektivt, da medarbejdere har direkte adgang til stor indsigt og fyldestgørende rapporter på tværs af forretningen i realtid. Dette gør dem i stand til at spare tid og penge, som i stedet kan bruges på forretningsudvikling.

Finansiel rapportering, der tidligere blev udført ved hjælp af manuelle dataudtræk, er nu automatiseret, hvilket frigør ressourcer fra økonomi. Derfor kan de nu fokusere på at få virksomheden til at vokse fremfor at beregne regneark.

Den nye løsning er bygget på cloudbaseret teknologi. Løsningen benytter Azure Data Factory til at udtrække data, Azure SQL Database til at opbevare og transformere data samt Microsoft Power BI til datamodellering og -visualisering.

På baggrund af Power BIs intuitive brugerflade får Homemates egne analytikere bemyndigelsen til at skabe rapporter, hvilket fjerner behovet for en specialiseret ekstern ressource. Denne infrastruktur gør Homemate i stand til at holde omkostningerne nede, mens fleksibiliteten til at skalere bibeholdes. De er derfor garanteret en løsning, som understøtter deres fortsatte vækst i de kommende år.


Om Homemate:

Homemate er en dansk virksomhed, der tilbyder "ready-to-cook" mad, der kun kræver 15 minutter i ovnen før, at det bliver forvandlet til en kulinarisk oplevelse lavet af de fineste og mest friske ingredienser.
Gennem Homemates vækst har Homemate opsamlet en stor mængde af data i forskellige formater fra forskellige kilder, hvilket har gjort det besværligt at udføre manuel analyse og rapportering af disse data. Homemate har derfor brug for en løsning, der kan automatisere dataindhentning og -opbevaring, finansiel rapportering, samt en brugervenlig platform, hvor det er muligt at udskrive yderligere rapporter.

Udfordring

Homemate ønskede en fleksibel rapporteringsløsning, der er let at skalere.

Den nye løsning skal vedligeholde dataintegritet, simplificere udvikling samt tilbyde intuitive og effektive værktøjer til fremtidig analyse.


Løsning

Homemate har nu en rapporteringsløsning, der bygger på cloudbaseret teknologi.

Data fra e-handel, betalingstransaktioner samt metadata kombineres problemfrit, og finansielle beregninger udføres i realtid.

Ved den cloudbaserede løsning er Homemates data samlet ét sted, hvilket gør det nemt for dem at udskrive nye rapporter, som er baseret på beregninger på tværs af hele virksomheden.


Værdi

Grundet løsningens skalerbare muligheder kan Homemate bruge platformen som basis for at tage forretningsbeslutninger i mange år. Med en cloudbaseret løsning er behovet for en omkostningstung infrastruktur elimineret.

Det er nu muligt for Homemate konstant at opnå ny viden og skabe analyser hurtigt og i realtid. Udviklingen af rapporter foregår internt fremfor eksternt, hvilket forbedrer Homemates effektivitet og muligheder for forretningsudvikling markant.

Homemate ønskede at optimere deres kunderejse og styrke deres organisatoriske processer ved hjælp af Business Intelligence

På baggrund af Homemates transaktionsorienterede forretning har de en stor mængde af data, der strømmer ind hver dag fra forskellige kilder. Det var nødvendigt med en metode, hvor disse data kunne blive gjort sammenlignelige, og hvor indsamlingen blev automatiseret for at tilbyde en up-to-date model, der indeholder data, som dækker alle aspekter af virksomheden (e-handel, betalingstransaktioner, metadata, osv.).Desuden skulle en sådan model kunne udføre beregninger til finansiel rapportering, mens det sikres, at den forblev intuitiv og brugervenlig. 

"Skalérbarheden ved denne løsning sikrer, at Homemate kan bruge den som basis for at tage store beslutninger i mange år"


DEN FORSKEL VI SKABTE

Mulighed for at tage beslutninger baseret på fakta og real-time indsigt

Behovet for en omkostningstung infrastruktur elimineret

Betydelig forbedrede muligheder for forretningsudvikling