Case

Bavarian Nordic

1000+

+2

1000+

50+

Ensartet proces for IT-projekter med Azure DevOps

Novataris har implementeret Azure DevOps for Bavarian Nordic og hermed etableret en fælles proces og samlet overblik på tværs af alle projekter.

LØSNINGEN

Azure DevOps

Azure Boards

DevOps Adoption

Common collaborative SDLC process

Issue tracking and ownership

Bavarian Nordic er en fuldt integreret vaccine virksomhed, der fokuserer på udvikling, fremstilling og markedsføring af livsvigtige vacciner. Ambitionen i den nuværende 2025 strategi tilsigter et vækstscenarie, der skal gøre Bavarian Nordic til en af de største pure play vaccinevirksomheder, og i 2021 præsterede Bavarian Nordic en omsætning på DKK 1.898 mio. med 750+ ansatte på globalt plan.

Indenfor opgavestyring og afrapportering af IT-udviklingsprojekter og drift/vedligehold af IT-systemer har Bavarian Nordic hidtil håndteret dette med almindelig IT-projektledelse. Dvs. at behovet for styring og afrapportering har været dækket af de rammer, som den enkelte projektleder har opstillet. Denne model virker godt, så længe antallet af projekter og mennesker er forholdsvis overskuelig. Men med Bavarian Nordics vækst og ambition var det ikke muligt at fortsat skalere med den model. Samtidig havde de et ønske om at begynde at indfri nogle af de fordele, der ligger i at indføre strømlining mod fælles værktøjsbrug og proces.

Fordele ved fælles proces og værktøjsbrug

En fælles projektmodel for udviklingsopgaver giver en fælles referenceramme. Uden en projektmodel er det sværere at opbygge et fælles begrebsapparat og have diskussioner om, hvordan rækkefølge og ansvarsfordeling af opgaver bør være og have af betydning.

Uden et fælles værktøj til styring af daglige opgaver kan medføre, at den gode kommunikation på tværs af projektet kan gå tabt.

Uden fælles værktøjsbrug er samlet rapportering af fremdrift og arbejdsfordeling manuel og kan være underlagt fortolkning. Især hvis den sker på tværs af individuelle projektmodeller. Det er tidskrævende og nøjagtigheden kan variere fra en udgave til den næste.

For bedst at understøtte virksomhedens vækststrategi, var det således en prioritet at ensarte rapportering og værktøjsbrug på tværs af projekter.

Novataris' bidrag til implementeringen bestod i en tre-faset fremgangsmåde, hvor der ydes ekspertbistand og facilitering i hver fase.

Tre-faset fremgangsmåde

Resultatet af første fase var en fælles projektmodel. Udfordringen var at udvikle en model, der er fleksibel nok til at kunne blive anvendt i ethvert projekt, og som samtidig er tydelig nok til, at opgaver på tværs af projekter er sammenlignelige. Analysen skete bottom-up, hvilket betyder, at tre vedvarende og meget forskelligartede projekter blev udvalgt som Early adopters. Arbejdsgangen i projekterne blev nedbrudt i aktiviteter, stakeholders og identifikation af gates (godkendelse). I tæt samarbejde med system- og procesejere i Bavarian Nordic, blev delresultaterne generaliseret i en fælles projektmodel.

I anden fase forestod Novataris realiseringen af den fælles projektmodel i en konkret, men fleksibel opsætning af Azure Boards, som er en del af Azure DevOps. Udfordringen bestod i at lave en opsætning, som både kan være beskrivende for hele projektmodellen, men som samtidig er reproducerbar og enkel at forstå. Målet er, at Bavarian Nordic selv skal tage ejerskab for opsætningen og videreudvikle den.

Tredje fase var ibrugtagning. Her oprettes hvert Early adopters projekt i Azure Boards, den igangværende backlog af opgaver migreres, og slutbrugerne laver transitionen til værktøjet i det daglige. Novataris bistod her i at levere intern system- og procesdokumentation til at støtte idriftsættelsen for slutbrugerne. Bavarian Nordic forestod workshops for transitionen, og tidlige erfaringer med systemet blev opsamlet og opsætningen tilpasset.

Resultat

For at facilitere en bedre afrapportering på tværs af projekter i Azure DevOps bistod Novataris i opsætning af Dashboards i Azure DevOps samt i de tekniske opgaver omkring datamodellering og udlæsning af data fra Azure DevOps til Power BI. Power BI blev valgt fordi, den har bedre egenskaber til at opbevare og fremvise historiske data.

Efterfølgende har Bavarian Nordic, med et minimum af sparring, onboardet de resterende IT-projekter fra porteføljen i samme opsætning i Azure Boards.

Resultatet af hele initiativet har ført til, at Bavarian Nordic nu har en enkel og fælles projektmodel at tilbyde nye og vedvarende IT-projekter. Ansvarsfordeling, for hvem der skal være udførende fra begyndelse til idriftsættelse i et opgaveforløb, er veldefineret, og opgavers tilstand er sammenlignelige på tværs af projekter. Det medfører, at der løbende kan afrapporteres fra enkelte eller på tværs af projekter, på en måde som er reproducerbar og sammenlignelig over tid.


Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic har en stærk arv indenfor udviklingen af vacciner, og fortsætter med at lave innovationer for at hjælpe med at bekæmpe eksisterende og nye sygdomme. De er dertil eksperter i fremstilling af levende virusvacciner, og har etableret en kommerciel infrastruktur med tilstedeværelse på vigtige markeder i Europa og USA.

De er en global leder inden for koppevacciner, og de har været en langvarig leverandør til den amerikanske regering af ikke-replikerende koppevacciner. Det er en vaccine, der desuden beskytter mod abekopper, som også er godkendt i Europa og Canada. Deres kommercielle produktportefølje indeholder derudover markedsledende vacciner mod rabies og flåtbåren hjernebetændelse.

Udfordring

Bavarian Nordic ønskede at benytte ét værktøj til projektledelse af udvikling og release management af deres mange applikationer. Førhen blev en serie af forskellige metoder anvendt, som gav alle stakeholdere en mangel på transparens for opgaver og fremdrift.

Ønsket var at have nogenlunde samme proces pr. sag på tværs af projekter.

Bavarian Nordic ville gerne have statistik på tværs af projekterne, så de har et overblik over hvilke sager, der er åbne, prioriteter mm.


Løsning

Novataris introducerede Azure Boards fra Azure DevOps. Dette inkluderede tilpasning af Azure Boards så proces, opgavedefinitioner og stakeholders for hver applikation er tilgodeset, og at Azure Boards bliver anvendt som det primære værktøj til udvikling og release management af de nuværende stakeholders.

Bavarian Nordic er blevet oplært og rådgivet i Azure DevOps af Novataris.

Rapporteringen er lavet i Power BI. I disse rapporter kan Bavarian Nordic se på tværs af DevOps projekter og systemer og få et godt overblik over det hele.


Værdi

Bavarian Nordic har nu en fælles model, værktøj og proces for alle projekter og applikationer.

Dette projekt giver Bavarian Nordic mulighed for i fremtiden at adoptere agile udviklingsmetoder (sprints, continuous integration/continuous delivery, automated testing, etc.) med Azure DevOps som styrende værktøj på tværs af projekter.

"Med introduktionen af Azure DevOps som værktøj i vores tekniske afdeling, har vi opnået en forbedret transparens og prioritering i vores arbejde, som har igangsat en rejse mod bedre enterprisearkitektur med fokus på bedre design og udvikling."

Jesper Kisling, IT Application and Data Manager