Case

IDA

Novataris har leveret en dataplatform, der tilbyder self-service BI

Self-service BI-løsning bygget på Microsoft SQL, Azure DevOps og Octopus Deploy

IDA accelererer deres 2025-vision og introducerer en ny dataplatform, der muliggør self-service BI på tværs af organisationen og øger relevansen for medlemmerne.

LØSNINGEN

Datawarehouse

Self-service BI

Dataplatform

Custom løsning

Power BI

Dataanalyse

Medlemsrelevans

I tæt samarbejde med IDA’s BI-team har Novataris leveret en dataplatform, der tilbyder self-service BI-analyse for organisationens medarbejdere. Dataplatformen er et af flere større initiativer i IDA’s 2025-vision om at realisere potentialet i teknologi og viden og dermed øge relevansen for medlemmerne.

Med over 140.000 medlemmer råder IDA over store mængder af komplekse data, spredt ud på forskellige kildesystemer. Tidligere betød dette, at dataudtræk og -analyse næsten udelukkende måtte foretages af specialister og eksterne udviklere.

Med IDA’s nye dataplatform kan data opsamles og transformeres, så det kan analyseres på tværs af kildesystemerne og IDA’s afdelinger. Det sker ved hjælp af logik, der er tilpasset organisationens specifikke behov, og som tager hensyn til deres forretningsregler for brug af data.

De behandlede data er efterfølgende brugt til at opbygge datamodeller til hvert af IDA’s forskellige forretningsområder.

Løsningen giver derved IDA’s medarbejdere adgang til korrekt og let analyserbar data, og det er nu muligt for en langt større del af medarbejderne – ikke kun specialister – at bygge rapportering og ad hoc-analyse.

Det gør, at IDA booster effektiviteten af deres interne proces for dataanalyse, der tidligere var præget af ventetid og involvering af flere resurser.

IDA kan nu bruge data bredt og tage styring over, hvordan de udnytter data til at skabe det bedst mulige indhold og endnu bedre service for deres medlemmer.

Projektet har undervejs haft et stærkt fokus på co-creation med IDA’s BI-team, og som afslutning på forløbet har Novataris leveret CI/CD-metodik og sørget for dokumentation, procesunderstøttelse og vidensoverdragelse. Det sikrer smidig fremtidig udvikling, og at IDA kan tage fuldt ejerskab over løsningen.


Om IDA:

IDA er en interesse- og fagforening for ingeniører, cand.scient.er, IT-uddannede og andre højtuddannede, der arbejder med teknologi og naturvidenskab.

IDA har over 140.000 medlemmer, og organisationen spiller en stor rolle i at ruste deres medlemmer til at skabe et attraktivt arbejdsliv. Med deres fysiske og digitale univers præsenterer de deres medlemmer for et stærkt fagligt netværk, juridisk rådgivning, politisk interessevaretagelse og andre relevante ydelser og tilbud.

Udfordring

IDA er i dag Danmarks største interesse- og fagforening for teknologi, IT og naturvidenskab, og for at fastholde denne position er data og medlemsindsigt forretningskritisk.

Organisationens data er spredt ud på flere forskellige kildesystemer, hvilket tidligere hæmmede tværgående og effektiv analyse af data.

Forskellig forretningslogik i kildesystemerne gjorde samtidig dataanalyse til en tidskrævende proces, der satte høje krav til medarbejderens specialviden og forståelse af den indgående data.

IDA havde derfor behov for en ny dataplatform, der kunne muliggøre self-service BI for flere medarbejdere i de forskellige afdelinger samt analyse på tværs af organisationen.


Løsning

IDA’s dataplatform bygger på Microsoft SQL Server-stakken, Azure DevOps og Octopus Deploy.

Ved hjælp af Microsoft SQL Server-stakken opsamles data fra de forskellige kildesystemer. Her registreres ændringer i data dagligt, og historik opbevares.

Microsoft SQL Server Integration Services benyttes til at transformere data via logik, der er tilpasset IDA’s behov og forretningsregler for brug af data.

Platformen udstiller data via flerdimensionelle datamodeller – tabular-kuber – der præsenterer data på en ensartet måde på tværs af forretningsområder. Det gør, at IDA’s medarbejdere let og effektivt kan analysere data gennem værktøjer som Power BI og Microsoft Excel.


Værdi

IDA har nu en dataplatform, der er udviklet specifikt til deres behov, og som gør det muligt at opsamle og analysere data på tværs af forretningsområder.

Med self-service BI kan langt flere af IDA’s medarbejdere end før udtrække og analysere data. Det øger effektiviteten af organisationens interne processer for dataanalyse.

Gennem hurtige, indsigtsfulde analyser kan IDA udnytte data bedst muligt til at realisere deres 2025-vision og øge relevansen og tilfredsheden hos medlemmerne yderligere. Det gør IDA til en endnu bedre forening for deres over 140.000 medlemmer og styrker deres evne til at tiltrække nye medlemmer.

IDA har nu en løsning, hvor det gennemgående fokus på co-creation og dokumentation sikrer, at IDA kan tage fuldt ejerskab over løsningen.

”Novataris er en partner, vi stoler fuldt på, og som bidrager med teknisk viden på et meget højt niveau. Det store fokus på co-creation under hele forløbet har været afgørende for at skabe en dataplatform, der gør det endnu lettere for os at sætte medlemmet i fokus.”

Babara Gammelgaard, Gruppeleder


DEN FORSKEL VI SKABTE

IDA har fået en dataplatform, der er en af initiativerne til deres 2025-vision.

På den nye dataplatform kan data analyseres på tværs af kildesystemer og afdelinger.

Med den nye dataplatform øges effektiviteten af interne processer for dataanalyse.