13. november 2023

Proaktiv drift med Datadog

I det digitale landskab spiller en sund IT-infrastruktur en afgørende rolle for virksomheders succes. Ved at benytte cloud-baserede overvågningsværktøjer kan Datadog let sikre, at problemer bliver løst, før de rammer forretningen.

FORFATTER

Sebastian Schwarze

Senior Consultant


Når din IT-infrastruktur bliver større, kan små problemer vokse sig store og uoverskuelige. Evnen til at forebygge potentielle problemer med proaktiv drift er derfor en nødvendighed. Proaktiv drift indebærer at forudse og håndtere problemer, før de påvirker infrastrukturens præstation, tilgængelighed eller sikkerhed. Et kraftfuldt værktøj, der hjælper med proaktiv drift, er Datadog.

Datadog er en cloud-baseret overvågnings- og analyseplatform, der giver indsigt til tilstanden for din IT-infrastruktur. Den gør det muligt for din virksomhed at indsamle, visualisere og analysere store mængder data fra forskellige kilder (fx servere, applikationer, databaser og netværk). Ved hjælp af denne data kan de IT-ansvarlige i din virksomhed tage en proaktiv holdning til drift, mindske potentielle problemer og optimere infrastrukturens ydeevne.Realtidsovervågning

Datadogs kernefunktion er overvågning af IT-systemer. Det giver systemansvarlige mulighed for at spore infrastrukturens sundhed i realtid. Overvågningen kan ses som en todelt proces; indsamling af realtidsinformation og processering af den. Det er muligt at tilpasse begge, så de passer til dit behov.

Datadog tilbyder flere muligheder for at få driftsinformationer om dine IT-systemer. Fx kan stand-alone agenter nemt installeres på dine servere, der løbende kan overvåge ressourcer såsom netværkstrafik, diskplads og logfiler. Derudover har Datadog udviklet løsninger til en bred vifte af programmeringssprog, som kan benyttes både non-invasivt, hvor instrumenteringen lægger sig udenom softwaren, og invasivt hvor instrumenteringen er skrevet direkte ind i softwarekoden. Ved hjælp af disse kan du udvinde tusindvis af nøglemetrikker fra din IT-infrastruktur, og de løsninger du har.

Men hvordan omvender man de enorme mængder rå information til en nyttig, handlingsegnet viden? Her kan Datadog hjælpe igen med en masse dataprocesserings-pipelines, visualiseringsværktøjer og AI-drevne analyseredskaber.


Processering af datastrømmen

En af de grundlæggende former for processering af datastrømmen fra dine IT-systemer er oprettelsen af brugerdefinerede overvågningsenheder og alarmer baseret på specifikke metrikker og grænseværdier. Du kan fx overvåge din CPU- og hukommelsesudnyttelse, netværkslatens, applikationssvartider og mere.

Datadogs kan integreres med samarbejdsværktøjer som Slack eller Teams, hvilket sikrer, at automatiserede meddelelser og alarmer om kritiske nyheder hurtigt når ud til de relevante teammedlemmer. Dette tillader, at dit IT-team hurtigt kan reagere på uventet opførsel og løse problemer, mens de stadig er små, eller før de opstår.

Derudover har Datadog diverse visualiseringsværktøjer, der muliggør en fleksibel visualisering af metrikker, hvilket giver din systemansvarlige muligheden for at danne sig et visuelt overblik over infrastrukturens generelle sundhed.


Indsamling af historisk data

Når du indsamler og analyserer historisk data gennem Datadog, kan du identificere langsigtede trends, sæsonmæssige mønstre eller tilbageværende problemer, der kan påvirke dine systemers ydeevne. Det gør det muligt for dit IT-team proaktivt at håndtere disse problemer og optimere infrastrukturen i overensstemmelse med dataene. Fx kan du skalere ressourcer op under perioder med høj belastning eller finjustere applikationskonfigurationer for at forbedre præstation.

Ved at sammenligne realtidsdata med historisk data kan Datadog identificere unormal adfærd eller en forringet performance, som kan indikere problemer i din infrastruktur. Det giver dig mulighed for at forebygge problemer før de vokser og påvirker slutbrugerne.


Datadog øger samarbejde og kommunikation

Datadog leverer en platform, hvor IT-teams kan dele dashboards, rapporter og indsigter med udviklere og ledelsen. Det gør det nemmere for dine medarbejdere at arbejde sammen på tværs af teams, da alle har adgang til den nødvendige information til at håndtere potentielle problemer hurtigt og fleksibelt.


Vores erfaringer med Datadog

Vi bruger Datadog hos næsten alle vores kunder, fordi den giver tryghed om, at alt kører, som det skal. Den sørger for at sende alarmer ud, når serveren oplever unormal adfærd eller ressourceknaphed. På den måde kan vi nå at rette det, inden det fx udvikler sig til en egentlig ressourcemangel. Datadog kan også overvåge forretningsmetrikker og fx give en alarm, hvis der har været færre ordreplaceringer end forventet inden for et bestemt tidsrum, da det kan betyde fejl i systemet.

Derudover er Datadog nem at finde rundt i, så vores kunder har mulighed for selv at have fuld kontrol over deres egen IT. Den giver et godt overblik, så vi og vores kunder kan reagere hurtigt og effektivt på de problemer, der opstår. På den måde bliver 96% af fejl rettet, inden de bliver til en reel fejl. Datadog er med til at sikre en proaktiv drift og dermed en robust infrastruktur.